Centrum prírodnej medicíny


Cenník konzultácií:

Cena konzultácií je pre jednotlivé mestá rôzna a závisí od toho, či ide o stálu prevádzku, alebo o prenajatý priestor a od konzultanta. 

 

Analýza prístrojom DIACOM 

 

1. Bratislava: - vstupná 60 min konzultácia ............ 20€ 

                       - kontrolná 40 min konzultácia ......... 15€ 

2. Košice:       - vstupná 40 min konzultácia ............ 15€ 

                       - kontrolná 40 min konzultácia ......... 15€ 

3. Čadca a Rožňava: - vstupná aj kontrolná 30-40 min konzultácia ... 15€ 

4. Piešťany, Trnava, Trenčín: 

                        - vstupná 60 min konzultácia ........... 25€ 

                        - kontrolná 40 min konzultácia .......15€ 

 

Meranie prístrojom HBS (zatiaľ dostupné len v Bratislave)

 

                       - vstupná 60 min konzultácia ............ 10€ 

                       - kontrolná 30 min konzultácia ..........  5€  

 

Vyšetrenie prístrojom Varicard (Kardivar) dostupné len v Bratislave a Košiciach

 

                       - vstupné 20 min vyšetrenie ............ 24€ 

                       - kontrolné 15 min vyšetrenie .......... 15€                                           

 

Ceny konzultáciíí sú rovnaké pre dospelých aj deti.  

 

Cenník prírodných produktov STARLIFE 

môžete ho vidieť na nasledovnom odkaze: