Pomoc pre vaše zdravie


Cenník konzultácií:

Cena konzultácií je pre jednotlivé mestá rôzna a závisí od toho, či ide o stálu prevádzku, alebo o krátkodobo prenajatý priestor. Cena sa preto pohybuje v rozmedzí od 15 do 30 € za hodinu. Základná diagnostika trvá 1 hod, komplexná až 3 hod.  

 

                                      

 

Ceny konzultáciíí sú rovnaké pre dospelých aj deti.