Pomoc pre vaše zdravie


Cenník konzultácií:

Cena konzultácií je pre jednotlivé mestá rôzna a závisí od toho, či ide o stálu prevádzku, alebo o krátkodobo prenajatý priestor. Cena sa preto pohybuje v rozmedzí od 15 do 30 €.  

 

                                      

 

Ceny konzultáciíí sú rovnaké pre dospelých aj deti.