Pomoc pre vaše zdravie


Diagnostika prístrojom EAV - Salvia

Prístroj Salvia využíva pricípy elektro-akupunkurického merania bioprúdov podľa metódy dr.Volla (preto EAV). Je už dlhšie na trhu a doteraz predstavoval veľmi cenného pomocníka pri hľadaní príčin chorôb, no v súčastnosti je už prekonaný presnejším a citlivejším prístrojom Diacom (pozri Meranie DIACOM). Napriek tomu EAV prístroj pri niektorých prípadoch (napr. pri pacientoch s kardiostimulátorom) ešte používame, pretože týchto pacientov prístroj Diacom nemôže merať.

Meranie prístrojom EAV je bezbolestné, merajú sa bioprúdy z jedného bodu na dlani, kde je významné nervové ukončenie. Do prístroja sa postupne vkladajú rôzne rezonančné vzorky zodpovedajúce jednotlivým orgánom a baktériám, vírusom, mykózam, helicobacteru a pod. a z odchýlky na prístroji sa dá zistiť, či tieto záťaže v tele sú a na ktorom orgáne sa nachádzajú. Prístrojom sa rovnako dajú otestovať jednotlivé používané prírodné prípravky a ich vhodnosť na vyriešenie zdravotného problému. Získa sa teda obraz o mikroorganizmoch a chemikáliách v tele, o funkčnosti orgánov a o potrebných látkach na zlepšenie zdravotného stavu. Meranie trvá cca 30-40 minút a poskytujeme ho v cene 20  eur, na merania prístrojom EAV sa treba zvlášť objednať. Každému, kto môže odporúčame objednať sa na meranie prístrojom DIACOM.