Pomoc pre vaše zdravie


  Prístroj VARICARD   (starší model sa nazýval KARDIVAR) - pre doplnkovú diagnostiku vážnych ochorení

    

   Ak máte závažné zdravotné problémy môžeme vás objednať aj na špeciálne vyšetrenie prístojom VARICARD, ktoré robí MUDr. Kučera z Českej republiky alebo niekto z jeho žiakov.  Vyšetrenie je vhodné pre ľudí s vážnymi diagnostikami - srdcovocievne problémy, nádorové ochorenia, diabetes, psychické problémy, autizmus, roztrúsená skleróza, parkinsonova choroba, alzheimerova choroba, chronická vyčerpanosť, únava a iné. Dá sa ním zistiť stav a výkonnosť srdca, ale predovšetkým stav nervového a autoregulačného systému, ktorý riadi boj s ochoreniami. Na základe vyšetrenia sú odporúčané produkty, ktorý problémy pomáhajú odstrániť. Cena vyšetrenia je 24 eur. 

MUDr. Kučera robieva vyšetrenia len v Bratislave a Košiciach a vie aj pri týchto závažných ochoreniach výrazne pomôcť a nastaviť lepšiu obranyschopnosť organizmu.

 

Výsledkom merania prístroja VARICARD je zistenie aktuálneho stavu vnútorného prostredia. Klient sa dozvie okrem iného napr:

1 - ako prebiehajú regeneračné a obranné procesy v jeho tele a či vôbec prebiehajú (mimoriadne dôležité pri nádorových ochoreniach)
2 - ako je zaťažené a poškodené srdce
3 - ako je jeho organizmus schopný tvoriť energiu a či jej má dostatok
4 - ako jeho organizmus reaguje na stres (chemický, fyzikálny, psychický, fyzický)
5 - či nedochádza k preťažovaniu organizmu vplyvom zníženej tvorby energie
6 - či sú aktívne centrá zodpovedná za imunitu
7 - v akej fáze sú procesy starnutia
 
   Prístroj VARICARD je uznaný ako lekársky prístroj a má potrebnú certifikáciu na použitie na 
Slovensku.
 

 

Mitochondriálna a bioregulačná medicína 

    MUDr. Kučera se zaoberá novými možnosťami zistenia zdravotného stavu organizmu. Jedná sa  o zistenie záťaže organizmu a funkcie vegetatívneho nervového systému pre zistenie tzv. homeostázy (udržania vnútorného prostredia  organizmu v normálnych hodnotách) a tzv. homeodynamiky  (schopnosti reakcie a adaptácie na záťaž akéhokoľvek pôvodu). 

    Firma Starlife ponúka exkluzívnu možnosť vyšetrenia MUDr. Kučerom pomocou medicínskeho prístroja KARDIVAR. Ten sa využíva k vyšetreniu autonomného nervového systému (ANS) metodikou variability srdečného rytmu, anglicky HRV (heart rate variability). Princip tejto metódy je založený na fakte, že rytmus srdca je pod priamou kontrolou rôznych centier ANS. A práve poruchy ANS spôsobujú mnohé ochorenia. Vyšetrenie je bezbolestné.

   Citát z tlače: "MUDr. Michael KUČERA je spolutvůrcem přístroje  KARDIVAR  a aplikátorem mitochondriání a bioregulační medicíny. Je členem mnoha výzkumných týmů v celé Evropě i v USA. Dále se podílí na dalších výzkumech v oblasti „BIOREGULAČNÍ MEDICÍNY“. Přednáší o metodě na řadě vysokých škol v zahraničí". 

Jedným z výsledkov merania je výstupný graf, kde klient hneď vidí v akej zóne regenerácie a autoregulácie sa nachádza. Či je v bezpečnej zelenej zóne, oslabenej žltej, alebo nebezpečnej červenej (nebezpečie vážnych zdravotných problémov). Vhodnými prírodnými produktami sa stav dá výrazne zlepšiť, čo napr.pri nádorových ochoreniach znamená veľkú nádej, alebo pri autizme výrazné zlepšenie komunikácie a správania.